Mis on Maarja Küla

Me ei ole mingi tavaline küla

Me oleme kogukond Lõuna-Eestis, kus elavad intellektipuudega täiskasvanud, kes saavad nautida rahuldustpakkuvat ja mõtestatud igapäeva- ja tööelu. Külas elavad inimesed ei ole kliendid, vaid elanikud, kes oma elu ise korraldavad. Et nad sellega paremini toime tuleks, on külas tööpereliikmed, kes vajadusel aitavad.

Missioon

Mille eest me seisame?

Tegudega toetada intellektipuudega inimeste õigust täisväärtuslikule elule.

Visioon

Millisena me näeme tulevikku?

Rõõm ja õnn on alatiseks asunud elama Maarja Külla, kus valitseb vaba vaim ja üksteisest lugupidamine. Maarja Küla on võimalikult iseseisev majandusüksus. Maarja Külas pakutavad teenused on arenevad, professionaalsed ja kvaliteetsed.

Väärtused

Millesse me usume?

 • Koostöö
 • Iga inimene on väärtus
 • Hoolivus ja austus
 • Iga inimene on võimeline arenema
 • Avatus
 • Turvatunne
 • Loodussõbralikkus ja -teadlikkus

Kuidas me tegutseme

 • Maarja Külas puudub külasisene hierarhia – psüühilise erivajadusega inimesed ja tööpere liikmed on võrdsete õigustega, vastutusvaldkonnad varieeruvad vastavalt võimetele.
 • Maarja Külas hinnatakse inimeste pürgimusi ja aidatakse neid teostada.
 • Me märkame oma kaaslast, armastame iseennast ja teisi
 • Maarja Küla on mitmekultuuriline organisatsioon, kus ei eristata inimesi nende päritolu, religiooni, sotsiaalse tausta, seksuaalsete eelistuste või muu sellise osas.
 • Oleme uudishimulikud ja avatud uutele ideedele, tegevustele ja inimestele. Me õpime, uurime ja leiame võimalusi oma ideede elluviimiseks.
 • Oleme ise ettevõtlikud ja edendame sotsiaalset ettevõtlust. Tegutseme, juhendame ja anname edasiviivat tagasisidet.
 • Meil on vigade tegemine lubatud, sest neist me õpime.
 • Turvatunde tagamiseks oleme usaldusväärsed ja loome enda ümber keskkonna, kus kõigil on hea olla.
 • Me oleme jäärapäiselt optimistlikud.
 • Meil on elu nii keset metsa kui ka keset linna ning me suhtume oma elukeskkonda säästlikult ja heaperemehelikult.

Asutamine

Kuidas me siiani jõudsime?

Kahekümne aasta eest hakkas Tartu Maarja Kool otsima kohta, kus korraldada oma õpilastele suvelaagreid. Peale pikki otsinguid jäädi pidama Haavassaare tallu Põlvamaal Kiidjärvel, kus oli olemas suur kahekordne maja, mis möödunud sajandi alguses tegutses turismitaluna. Aastatega muutus koht omaseks nii lastele kui ka lapsevanematele ja õpetajatele. Laste tulevikule mõeldes sündis idee rajada Haavassaarele intellektipuudega noortele aastaringne kodu.

7. aprillil 2001. aastal asutasid Tartu Maarja Kooli lapsevanemad, õpetajad ja Tartu Toome Rotary Klubi koos hulga toetajatega Sihtasutuse Maarja Küla. Sihtasutuse Maarja Küla peaeesmärgiks seati Eesti intellektipuudega noortele kodu – Maarja Küla – rajamine. Pool aastat hiljem vormistati Haavassaare kinnistu Maarja Küla omandiks.

Me tahtsime teavitada ühiskonda intellektipuudega inimeste olemasolust, olemusest ja nende elukorraldusega seotud puudujääkidest Eestis. Sealjuures ise pakkudes intellektipuudega noortele arengu- ja töötamisvõimalusi.

Võtsime asutades eesmärgiks korraldada kampaaniaid, kontserte, näitusi ja heategevusüritusi, mille tuluga aitame küla rajada. Lisaks otsisime suuremaid ja väiksemaid toetajaid Eestist ning välismaalt.

Samuti pidasime oluliseks viia Eesti seadusandlusesse sisse muudatusi, mis puudutavad puuetega inimeste elukorraldust, iseärnis kogukonnas elamist.