Projekti nimi: New Perspectives of Sustainability and Cohesion

Eesmärk:

See projekt keskendus ühiskonnas erinevuse loomisele järgmiste tegevuste kaudu:

 • Edendati innovaatilist kunstinäituse projekti metsas;
 • Edendati jätkusuutlikke tooteid, mille valmistavad intellektipuudega inimesed;
 • Edendati puudega inimeste ideed kui võrdset osa ühiskonnast.

Rahastaja: Philip Morris International

Periood: 01.12.2022 – 31.08.2023

Projekti sisu:

Selles projektis oli kaks peamist tegevust:

 1. Kunstinäitus metsas (KUME)

Eelmisel sügisel korraldasime kunstinäituse meie metsas. See sai kuulsaks ja oli isegi uudis ETV-s.

Avamise järel tervitasime meie KUME-s rohkem kui 200 külastajat, mõned neist ostsid näitusel esitletud maale.

Projekti eesmärk oli näituse uuendamisega suurendada külastajate arvu 2023. aastal 400 inimeseni ja müüa rohkem maale. See eesmärk läks korda ja enamgi veel.

 1. Virtuaalmäng

Plaan oli luua virtuaalne viktoriinimäng internetis. Mängitav siin.

Meie puudega elanikud toodavad jätkusuutlikest materjalidest vaipu. Võtsime vaibad kaasa ja sõitsime igasse Eesti linna (47tk) ning tegime vaipadest pilte, paigutades nad linnaruumis tuttavatesse kohtadesse, mida Eesti inimesed ära tunnevad. Lõime internetis nende fotodega virtuaalse mängu ja palusime osalejatel nimetada fotodel olevad linnad. Piiratud aja jooksul oli mäng tasuline ning auhinnaks oli koostöös kohalikus turismitaluga ööbimine Tiku Puhkemajade mullimajas. Hetkel saab mängu mängida tasuta.

Kui mäng oli loodud trükkisime fotod ilmastikukindlatele materjalidele. Esialgne plaan oli lisada vaibamängu pildid samuti KUME näitusele, kuid tekkis võimalusi näidata seda näitust ka väljaspool Maarja Küla. Seega esitlesime näitust erinevates Eestis paikades. Kuu aega oli näitus üleval Saaremaal Pidula Forelli puhkekompleksi alal, eksponeerisime näitusega Paide arvamusfestivalil ning ühel Lions klubi üritusel ERM õuealal.  Aastal 2024 oleme näitusega oodatud Harmoonika 2024 lõõtsafestivalile ja mõned kokkulepped on veel läbirääkimisel. Ei välista, et näitus leiab tee millalgi ka meie metsa alla.

Mäng-näitus on tekitanud inimestes väga positiivset vastukaja.

 

 

 

 

 

 

Projekti nimi: Laudtee meelteaia labürindini

Eesmärk: Projekti tulemusel on tagatud kõigile k.a. liikumispuudega inimestele hea ligipääsetavus Meelteaia labürindile.

Rahastaja: Kohaliku omaalgatuse programm Põlvamaa

Periood: 01.10.2021 – 01.10.2022

Projekti sisu: Meelteaia labürint on koht, kus maandada stressi ja muremõtteid. Tuhandeid aastaid on latabürindi läbimine olnud inimestele mõtteselguse ja loomejõu taastamise kohaks. Lisaks sellele saab labürindis vaadata, katsuda ja maitsta ravim- ning maitsetaimi, mis on istutatud labürinti moodustatavatele peenardele. Iga taimepeenra juures on infotahvel taime eesti ja ladina keelse nimetusega. Usume, et Meelteaia labürindist saab üks Põlvamaad, kus Rohelisemat elu propageerivat maakonda, tutvustav objekt.

 

 

Projekti nimi: New Roof for the Old House

Eesmärk: Maarja küla Vana Maja on saanud endale uue ja kvaliteetse katuse

Rahastaja: Philip Morris International

Periood: 01.11.2021 – 15.03.2022

Projekti sisu: Vana maja oli see koht, kuhu Maarja küla esimesed elanikud 2003. aastal sisse kolisid. Alates sellest ajast on Philip Morris Eesti ja Philip Morris International toetanud Vana Maja remonditöid ja ümberehitusi. Mõni aasta tagasi valmis Philip Morrise abiga Vanas Majas uus köök ning uuendati tehnikat. Köögis valmistavad juhendaja kaasabil küla elanikud lõunasööki meistritele ja kontorirottidele, samuti esmaspäevast neljapäevani ka Räpina Aianduskooli Maarja küla õpperühma kutseõppuritele. Vana Maja teisel korrusel elavad meie vabatahtlikud, kelle eluasemeks on see koht olnud juba aastast 2004. Projekti valmimisajaks oli Vana maja ulualust pakkunud 109. vabatahtlikule 16. erinevast riigist. Vabatahtlikud olidki need, kes 2021. aasta suve lõpus näitasid tilkuvat lage ning meil oli seegi kord võimalus pöörduda abi saamiseks Philip Morrise poole.

Philip Morris on olnud abiks küla ratastooli laudtee rajamisel ja meie kõige uuema – Metsa maja ehitamisel. Projekti New Roof for the Old House raames toetas Philip Morris International uue katuse ehitamist 11 400 USA dollariga.

Uue katuse rajajaks oli firma Tartu Katuseehitus OÜ.

 

 

 

 

 

 

 

Woodwork as a tool for inclusion

Sponsor: UPM-Kymmene Otepää OÜ

Sponsorship: The Sponsor shall support the Project as defined in this Agreement.

The Project relates to the Sponsor’s Biofore Share and Care focus area

 • Engaging with communities,

The objectives of sponsorship are:

 • People with learning disabilities have a right to meaningful life. With this project, Foundation Maarja Küla will be able to offer job-like activities for 20 persons with learning disabilities by gaining more skills in woodwork

The objectives are measured with the following key performance indicators:

 • Social benefits through community support.
 • Creating a positive image of the company.
 • Project aims at developing the cohesion and vitality in community

 

 

 

 

 

 

Meelteaia labürint

Rahastaja: Kohalike omaalgatuste programm 2020

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Projekti periood: 1.10.2020 – 1.10.2021

Ajal, kus inimesed on seonduvalt maailmas leviva COVID-19 viirusega enamalt jaolt paiksed, kus kirm ja mure enda ja oma pereliikmete tervise pärast kimbutama kipuvad, pakume meie võimalust oma kodu lähedal saada lihtsalt ja kõigile jõukohast elamust. Mõtleme nii oma küla ehk Maarja küla elanike ja tööpere liikmete peale kui ka teistele, kes soovivad külastada meelteaeda nii kohalikust kogukonnast kui kaugemalt turistidele. Meelteaed on omanäoline, erinevaid meeli avav ja toetav. Aia läbimisel saab näha ja vaadata ja katsuda ja maitsta ehk igakülgselt tundma õppida Eestis kasvavaid ravim- ja maitsetaimi. Iga taimepeenar juures on vastavat taime tutvustav infotahvel. seeläbi suureneb teadlikkustaimedest ja kasutamise võimalustest. Laburündi läbimine annab võimaluse värskes õhus liikuda oma mõtetes selgust luua ja vaimset tasakaalu hoida.

Meelteaia rajamine on järgmine etapp Maarja küla arengus, milles võtane kasutusele uue maa-ala. Siiani oleme arendanud oma küla, et kasvatada küla kogukonda. Uue maa-ala kasutusele võtmisega soovime avada end külalistele, kellele pakkuda meelelisi elamusi.

Räpina Aianduskooli ettevõttel saa meelteaia külastaja suurendada teadmisi ja kogemust ravimtaimede ja maitsetaimede valdkonnas. Sellega suureneb huvi aianduse ja taimede vastu.

Meelteaia labürint on ennekõike loodusharidus, tervislikke eluviise ja vaimset tasakaalu toetav projekt,  mis igati järgib Põlvamaa sloganit Rohelisem elu!

 

New Life in a New Home

Rahastaja: Philip Morris International

Periood: 01.11.2019 – 31.10.2020

Projekti eesmärk: Põhieesmärgiks on suurendada Maarja küla elanike võimalusi iseseisvaks eluks

Alaeesmärgid:

 • Maarja küla Uue elumaja köögi väljaehitamine ja kohandamine vastavalt elanike erivajadustele;
 • Ette valmistada ja läbi viia suur avamispidu!

Muudatused projektis:

Seoses COVID-19 viirusega hakkas 2020. aasta märtsis kehtima Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukord. Seetõttu ei saanud alata ka meie uue maja ehitustööd. Kokkuleppel projekti rahastajaga muutsime projekti alaeesmärke ning Uue Maja köögi väljaehitamise ja kohandamise asemel tegime suure remondi ära hoopis Vanas Majas. Vanas Majas käivad meil söömas Räpina Aianduskooli kohaliku õpperühma õpilased, töökodade ning rehabilitatsiooni rahvas ja kontorirotid. Vana Maja püsielanikeks on toetavatel teenustel olevad intellektipuudega inimesed, kes kasutavad kööki igapäevaselt.

Vanas majas tegelevad toiduvalmistamisega meie küla elanikud, keda juhendab Kersti. Tänaseks on remonditööd tehtud, uus pliit soetatud ja avamispidugi juba korraldatud. Oleme väga tänulikud Philip Morrisele, kes mõistis meid ning kellega koos leidsime kiiresti lahenduse antud olukorrale!

Projekt: Bringing People Together in Art

Rahastaja: Philip Morris International

Periood: 01.11.2018 – 30.06.2019

Projekti eesmärk: Põhieesmärgiks on tuua kokku erinevaid inimesi ühistegevuseks, vaatamata nende puudele või teistele erinevustele.

Alaeesmärgid:

 • Maarja Küla kunstistuudios tegutseb 10-liikmeline koolitusrühm, kuhu kuuluvad nii puudega kui ka ilma puudeta inimesed. Koolitusrühm tegutseb kokku 8 kuud ning nende töödest valmib kunstinäitus ning näitustööde müügiks korraldatakse Kunstistuudios avalik oksjon. Oksjonile eelnevad meediateavitused ning Tartu linna kaasamine;
 • Projektiperioodi jooksul saavad 6 puudega inimest käia 4 korda nädalas Kunstistuudios töötamas. Nende poolt valmistatud teosed müüakse maha ja nii teenivad tulu nii kunstnikud kui ka Maarja Küla;
 • Kunstistuudio on varustatud kaasaegsete töövahendite ja kvaliteetsete materjalidega;
 • Iga kuu külastab kunstistuudiot 100 külastajat;

 

Kohaliku omaalgatuse programm 2018

Rahastaja: KÜSK

Projektis osalejad: Põlvamaa, Taevaskoja, Maarja Küla, Kiidjärve

Periood: 01.10.2018-31.03.2019

Projekti eesmärk ja tulemuste kokkuvõte:

Projekti eesmärgiks oli kolme külakogukonda lähendada, leida ühiseid tegevusi, et elu piirkonnas oleks sisukam, üksteist toetavam. Maarja Küla poolt vaadatuna olime huvitatud pakkuma abikätt naabritele, et tekitada usalduslikumad suhted erivajadustega inimeste ning piirkonna elanike vahel.

Lõpuseminaril kinnitasid osalejad kõikidest küladest, et projekt oli tulemuslik, sai tuttavamaks naabritega, leiti ühised huvikohad ning reaalne koostöö käib erinevates valdkondades. Kiidjärve küla, mille alla kuulub ka SA Maarja küla, sai juhatusse kaks liiget, kes elavad Kiidjärvel ning töötavad Maarja Külas. Nii on lihtne kaasata Maarja Küla elanikke Kiidjärve küla ühistesse tegemistesse. Kiidjärve küla arengukava koostamisse kaasati Maarja küla inimesed. Väljavõte 2019.a. tegevuskavast: Pihkva-projekt, ühised üritused (jaanipäev, jõulupidu), abi pargi- ja rannakoristusel ning vajadusel Maarja Küla käsitöömeistrite kutsumine suuremate ürituste töötubasid juhendama.

Taevaskoja küla arengukavasse on sisse kirjutatud ühistegevused Maarja Külaga. Väljavõte: 4.mail talgute raames koristada teeääred. Näiteks Taevaskoja teeristist Kiidjärveni. Maarja Küla esindus on oodatud meie küla üritustele – nt. vastlapäev, külapäev. Külapäeva raames planeerime taas kodukohvikuid avada. Ettepanek avada kohvik ka Maarja Külas ning Maarja Küla pere on oodatud meie kohvikutes pakutavat maitsma.

Maarja Küla külaselts on oma aastaplaani sisse kirjutanud järgmised tegevused koostöös naaberküladega:

Talgupäeva Teeme ära korraldamine koostöös naaberküladega; meenete valmistamine Taevaskoja poodi ja jõelaevale Lonni; kodukohvikute päeval osalemine; Põlvamaal toimuval Maapäeval aktiivne osalemine koos naaberküladega; kutsed erinevatele üritustele (Lahtiste Uste Päev, Laulame koos Maarja Külas, Tsirkuseetendus jne)

Ühiselt pakuti välja Pihkva Ravipedagoogika Keskuse ning heategevusorganisatsiooni Rostok liikmetele võimalust külastada Põlvamaad ja ennekõike tutvustada Taevaskoja-Kiidjärve piirkonda. Taevaskoja küla rahvas oli lisaks valmis pakkuma öömaja, Kiidjärve küla rahvas lubas korraldada matkasid.