Kohaliku omaalgatuse programm 2018

Rahastaja: KÜSK

Projektis osalejad: Põlvamaa, Taevaskoja, Maarja Küla, Kiidjärve

Periood: 01.10.2018-31.03.2019

Projekti eesmärk ja tulemuste kokkuvõte:

Projekti eesmärgiks oli kolme külakogukonda lähendada, leida ühiseid tegevusi, et elu piirkonnas oleks sisukam, üksteist toetavam. Maarja Küla poolt vaadatuna olime huvitatud pakkuma abikätt naabritele, et tekitada usalduslikumad suhted erivajadustega inimeste ning piirkonna elanike vahel.

Lõpuseminaril kinnitasid osalejad kõikidest küladest, et projekt oli tulemuslik, sai tuttavamaks naabritega, leiti ühised huvikohad ning reaalne koostöö käib erinevates valdkondades. Kiidjärve küla, mille alla kuulub ka SA Maarja küla, sai juhatusse kaks liiget, kes elavad Kiidjärvel ning töötavad Maarja Külas. Nii on lihtne kaasata Maarja Küla elanikke Kiidjärve küla ühistesse tegemistesse. Kiidjärve küla arengukava koostamisse kaasati Maarja küla inimesed. Väljavõte 2019.a. tegevuskavast: Pihkva-projekt, ühised üritused (jaanipäev, jõulupidu), abi pargi- ja rannakoristusel ning vajadusel Maarja Küla käsitöömeistrite kutsumine suuremate ürituste töötubasid juhendama.

Taevaskoja küla arengukavasse on sisse kirjutatud ühistegevused Maarja Külaga. Väljavõte: 4.mail talgute raames koristada teeääred. Näiteks Taevaskoja teeristist Kiidjärveni. Maarja Küla esindus on oodatud meie küla üritustele – nt. vastlapäev, külapäev. Külapäeva raames planeerime taas kodukohvikuid avada. Ettepanek avada kohvik ka Maarja Külas ning Maarja Küla pere on oodatud meie kohvikutes pakutavat maitsma.

Maarja Küla külaselts on oma aastaplaani sisse kirjutanud järgmised tegevused koostöös naaberküladega:

Talgupäeva Teeme ära korraldamine koostöös naaberküladega; meenete valmistamine Taevaskoja poodi ja jõelaevale Lonni; kodukohvikute päeval osalemine; Põlvamaal toimuval Maapäeval aktiivne osalemine koos naaberküladega; kutsed erinevatele üritustele (Lahtiste Uste Päev, Laulame koos Maarja Külas, Tsirkuseetendus jne)

Ühiselt pakuti välja Pihkva Ravipedagoogika Keskuse ning heategevusorganisatsiooni Rostok liikmetele võimalust külastada Põlvamaad ja ennekõike tutvustada Taevaskoja-Kiidjärve piirkonda. Taevaskoja küla rahvas oli lisaks valmis pakkuma öömaja, Kiidjärve küla rahvas lubas korraldada matkasid.