Meelteaia labürint

Rahastaja: Kohalike omaalgatuste programm 2020

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Projekti periood: 1.10.2020 – 1.10.2021

Ajal, kus inimesed on seonduvalt maailmas leviva COVID-19 viirusega enamalt jaolt paiksed, kus kirm ja mure enda ja oma pereliikmete tervise pärast kimbutama kipuvad, pakume meie võimalust oma kodu lähedal saada lihtsalt ja kõigile jõukohast elamust. Mõtleme nii oma küla ehk Maarja küla elanike ja tööpere liikmete peale kui ka teistele, kes soovivad külastada meelteaeda nii kohalikust kogukonnast kui kaugemalt turistidele. Meelteaed on omanäoline, erinevaid meeli avav ja toetav. Aia läbimisel saab näha ja vaadata ja katsuda ja maitsta ehk igakülgselt tundma õppida Eestis kasvavaid ravim- ja maitsetaimi. Iga taimepeenar juures on vastavat taime tutvustav infotahvel. seeläbi suureneb teadlikkustaimedest ja kasutamise võimalustest. Laburündi läbimine annab võimaluse värskes õhus liikuda oma mõtetes selgust luua ja vaimset tasakaalu hoida.

Meelteaia rajamine on järgmine etapp Maarja küla arengus, milles võtane kasutusele uue maa-ala. Siiani oleme arendanud oma küla, et kasvatada küla kogukonda. Uue maa-ala kasutusele võtmisega soovime avada end külalistele, kellele pakkuda meelelisi elamusi.

Räpina Aianduskooli ettevõttel saa meelteaia külastaja suurendada teadmisi ja kogemust ravimtaimede ja maitsetaimede valdkonnas. Sellega suureneb huvi aianduse ja taimede vastu.

Meelteaia labürint on ennekõike loodusharidus, tervislikke eluviise ja vaimset tasakaalu toetav projekt,  mis igati järgib Põlvamaa sloganit Rohelisem elu!

 

 

Woodwork as a tool for inclusion

Sponsor: UPM-Kymmene Otepää OÜ

Sponsorship: The Sponsor shall support the Project as defined in this Agreement.

The Project relates to the Sponsor’s Biofore Share and Care focus area

  • Engaging with communities,

The objectives of sponsorship are:

  • People with learning disabilities have a right to meaningful life. With this project, Foundation Maarja Küla will be able to offer job-like activities for 20 persons with learning disabilities by gaining more skills in woodwork

The objectives are measured with the following key performance indicators:

  • Social benefits through community support.
  • Creating a positive image of the company.
  • Project aims at developing the cohesion and vitality in community