Projekt: New Life in a New Home

Rahastaja: Philip Morris International

Periood: 01.11.2019 – 31.10.2020

Projekti eesmärk: Põhieesmärgiks on suurendada Maarja küla elanike võimalusi iseseisvaks eluks

Alaeesmärgid:

  • Maarja küla Uue elumaja köögi väljaehitamine ja kohandamine vastavalt elanike erivajadustele;
  • Ette valmistada ja läbi viia suur avamispidu!

 

Muudatused projektis:

Seoses COVID-19 viirusega hakkas 2020. aasta märtsis kehtima Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukord. Seetõttu ei saanud alata ka meie uue maja ehitustööd. Kokkuleppel projekti rahastajaga muutsime projekti alaeesmärke ning Uue Maja köögi väljaehitamise ja kohandamise asemel tegime suure remondi ära hoopis Vanas Majas. Vanas Majas käivad meil söömas Räpina Aianduskooli kohaliku õpperühma õpilased, töökodade ning rehabilitatsiooni rahvas ja kontorirotid. Vana Maja püsielanikeks on toetavatel teenustel olevad intellektipuudega inimesed, kes kasutavad kööki igapäevaselt.

Vanas majas tegelevad toiduvalmistamisega meie küla elanikud, keda juhendab Kersti. Tänaseks on remonditööd tehtud, uus pliit soetatud ja avamispidugi juba korraldatud. Oleme väga tänulikud Philip Morrisele, kes mõistis meid ning kellega koos leidsime kiiresti lahenduse antud olukorrale!