Projekti nimi: New Roof for the Old House

Eesmärk: Maarja küla Vana Maja on saanud endale uue ja kvaliteetse katuse

Rahastaja: Philip Morris International

Periood: 01.11.2021 – 15.03.2022

Projekti sisu: Vana maja oli see koht, kuhu Maarja küla esimesed elanikud 2003. aastal sisse kolisid. Alates sellest ajast on Philip Morris Eesti ja Philip Morris International toetanud Vana Maja remonditöid ja ümberehitusi. Mõni aasta tagasi valmis Philip Morrise abiga Vanas Majas uus köök ning uuendati tehnikat. Köögis valmistavad juhendaja kaasabil küla elanikud lõunasööki meistritele ja kontorirottidele, samuti esmaspäevast neljapäevani ka Räpina Aianduskooli Maarja küla õpperühma kutseõppuritele. Vana Maja teisel korrusel elavad meie vabatahtlikud, kelle eluasemeks on see koht olnud juba aastast 2004. Projekti valmimisajaks oli Vana maja ulualust pakkunud 109. vabatahtlikule 16. erinevast riigist. Vabatahtlikud olidki need, kes 2021. aasta suve lõpus näitasid tilkuvat lage ning meil oli seegi kord võimalus pöörduda abi saamiseks Philip Morrise poole.

Philip Morris on olnud abiks küla ratastooli laudtee rajamisel ja meie kõige uuema – Metsa maja ehitamisel. Projekti New Roof for the Old House raames toetas Philip Morris International uue katuse ehitamist 11 400 USA dollariga.

Uue katuse rajajaks oli firma Tartu Katuseehitus OÜ.

 

 

 

 

 

 

 

Woodwork as a tool for inclusion

Sponsor: UPM-Kymmene Otepää OÜ

Sponsorship: The Sponsor shall support the Project as defined in this Agreement.

The Project relates to the Sponsor’s Biofore Share and Care focus area

  • Engaging with communities,

The objectives of sponsorship are:

  • People with learning disabilities have a right to meaningful life. With this project, Foundation Maarja Küla will be able to offer job-like activities for 20 persons with learning disabilities by gaining more skills in woodwork

The objectives are measured with the following key performance indicators:

  • Social benefits through community support.
  • Creating a positive image of the company.
  • Project aims at developing the cohesion and vitality in community